ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Tenses วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลานบุญ
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ แดงนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2556,17:00  อ่าน 37936 ครั้ง
รายละเอียด..