ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จุลสารโรงเรียนวัดลานบุญ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 (อ่าน 9) 21 พ.ย. 62
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดลานบุญจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เวลา 10.09 น. (อ่าน 109) 15 ส.ค. 62
21 ส.ค.2562 โรงเรียนวัดลานบุญจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 95) 15 ส.ค. 62
1 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเดินสวนสนามกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดลานบุญ (อ่าน 202) 27 มิ.ย. 62
12 มิ.ย.2562 เชิญชวนนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีรางวัลและเกียรต (อ่าน 151) 07 มิ.ย. 62
13 มิ.ย.2562 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนวัดลานบุญร่ (อ่าน 150) 07 มิ.ย. 62
10 มิ.ย.2562 บริษัทไมโลจะมาแจกเครื่องดื่มไมโลให้กับนักเรียนชื้นป.1-6 ในช่วงเวลา 11.00-11.30 ณ บริเวณ (อ่าน 144) 07 มิ.ย. 62
11 มิ.ย.2562 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดลานบุญ (อย่าลืมไปลงคะแนนเสียงนะครับ (อ่าน 163) 05 มิ.ย. 62