ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ (วันกษัตริย์โลก) (อ่าน 197) 28 พ.ย. 61
วันที่ 11 มกราคม 2562 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 115) 28 พ.ย. 61
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนวัดลานบุญ (อ่าน 117) 21 พ.ย. 61
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านลงทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าในเว็ปไซต์เพื่อบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติ (อ่าน 136) 08 พ.ย. 61
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลานบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 119) 08 พ.ย. 61