ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
20-21 เมษายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดลานบุญเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชิีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21และไทยแลนด์4.0
20-21 เมษายน 2562  คณะครูโรงเรียนวัดลานบุญเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชิีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21และไทยแลนด์4.0   ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส  รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,17:02   อ่าน 292 ครั้ง