ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1  รหัสเข้าเรียน   

ป.2/2  รหัสเข้าเรียน   
ป.2/3  รหัสเข้าเรียน   t3ngjag 
ป.2/4  รหัสเข้าเรียน   glvtlka
ป.2/5  รหัสเข้าเรียน   iii4273  
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาไทย
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1  รหัสเข้าเรียน   

ป.2/2  รหัสเข้าเรียน   
ป.2/3  รหัสเข้าเรียน   
ป.2/4  รหัสเข้าเรียน   
ป.2/5  รหัสเข้าเรียน   443rcfs  
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาดนตรี - นาฏศิลป์

สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าเรียน   
3mnqsag

 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1  รหัสเข้าเรียน   
4owlt7e
ป.2/2  รหัสเข้าเรียน   k4aakfy
ป.2/3  รหัสเข้าเรียน   ivhwdue
ป.2/4  รหัสเข้าเรียน   xriaqdw
ป.2/5  รหัสเข้าเรียน   65crjdh
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์


วิชาภาษาไทย
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1  รหัสเข้าเรียน   
ceyrtoa
ป.2/2  รหัสเข้าเรียน   ikt7xhp
ป.2/3  รหัสเข้าเรียน   gz2evxh
ป.2/4  รหัสเข้าเรียน   36puifw
ป.2/5  รหัสเข้าเรียน   zaxs3dj
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์

วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     nbdwgd5
ป.2/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     rprn525
ป.2/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     t5mgxvv
ป.2/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     fwtadnw
ป.2/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     j5t5mzs

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาประวัติศาสตร์
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1  รหัสเข้าเรียน   
g76gfgo
ป.2/2  รหัสเข้าเรียน   z3q6hoy
ป.2/3  รหัสเข้าเรียน   35pdg3e
ป.2/4  รหัสเข้าเรียน   glvtlka
ป.2/5  รหัสเข้าเรียน   pw7o3gt
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาเทคโนโลยี(วิทยากรคำนวณ)
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  grebzs5
ป.2/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  7sgztpb
ป.2/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  s6vuptv
ป.2/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  jr6d2vk
ป.2/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  6fvepzm

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.2/1  รหัสเข้าเรียน   
a7a3czm
ป.2/2  รหัสเข้าเรียน   cc3i3hi
ป.2/3  รหัสเข้าเรียน   o4xdthb
ป.2/4  รหัสเข้าเรียน   ctxwmzv
ป.2/5  รหัสเข้าเรียน   bnkzww5
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์