ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย

google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.1/3  รหัสเข้าชั้นเรียน     ctbzqeb
ป.1/4  รหัสเข้าชั้นเรียน     vurum6k

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์


วิชานาฏศิลป์

google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     ervrpg3

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์วิชาภาษาไทย วิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     if7mk3q

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.1/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     rnkmwmq
ป.1/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     m5r4wfh
ป.1/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     ealpd3v
ป.1/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     euicyix
ป.1/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     awkrbqo

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์วิชาภาษาไทย วิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     56eh63d

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาประวัติศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.1/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     3eb6woq
ป.1/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     6gd32hh
ป.1/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     mdk5o6f
ป.1/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     ov6vh4b
ป.1/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     32ljmbt

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.1/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  h7olyhc
ป.1/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  kou542t
ป.1/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  kdtbmvl
ป.1/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  kjpcsyo
ป.1/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  ht5favn

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาเทคโนโลยี(วิทยากรคำนวณ)
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.1/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  4ezriju
ป.1/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  3fexk6k
ป.1/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  iuhzd5a
ป.1/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  egywhlr
ป.1/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  gd7prmn

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์