ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อ (วันกษัตริย์โลก)
29 พ.ย. 61 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนวัดลานบุญ
11 พ.ย. 61 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.